logo zorginnovatieprijs

Op 25 september ’18 reikten wij de eerste Zorginnovatieprijs Kempen uit aan “Digitale Woonassisitent“. De laureaten werden bekroond tot ambassadeurs van HCNKempen.

Met de Zorginnovatieprijs Kempen willen we vernieuwing in de Kempen stimuleren én in de kijker zetten. Deze prijs bedraagt een unieke award én een coachingstraject op maat van de winnaar door de partners van HCNKempen.

  Deelnemen

  U kunt zich tot 10 juni 2018 aanmelden via onderstaand formulier. (Of door dit word document of een filmpje te bezorgen aan ellen.vanhoof@thomasmore.be.)

  Uw beknopte antwoorden op de vragen vormen de enige basis voor de jury om tot beoordeling te komen.

  Formulier

  Welke nieuwe dienst, nieuw product, nieuw proces of nieuw concept hebt u in de markt gezet?

  Hoe onderscheidt deze innovatie zich tegenover het bestaande aanbod? Welke nieuwe kennis hebt u daarvoor moeten opbouwen? Wat waren de uitdagingen om dit te ontwikkelen?

  Welke impact heeft uw nieuw aanbod op het zorgaspect? Wat is de sociale en maatschappelijke toegevoegde waarde?

  Welke impact heeft dit nieuwe aanbod gehad op uw organisatie?

  Kenmerkt het nieuwe aanbod zich ook door een vernieuwend businessmodel?
  We bedoelen daarmee dat u de doelmarkt op een andere manier benadert.Voorbeelden zijn: een nieuwe nood invullen die in de markt ontstaat, gebruik van nieuwe distributiekanalen, een nieuwe vorm van klantenrelatie uitbouwen, nieuwe partnerships aangaan, een nieuw verdienmodel. Geef aan op welke elementen het business model vernieuwend is, als dat het geval is.

  Met welke organisaties of bedrijven heeft u voor deze vernieuwing samengewerkt? Uit welke sectoren? Is er een link tussen profit en non-profit?

  Vernoem eventueel nog andere initiatieven die van u de perfecte winnaar maken voor deze unieke ZorgInnovatiePrijs Kempen.

  Gegevens organisatie


  Contactpersoon

  ----

  Voorwaarden:

  Na ontvangst van de tijdige kandidaatstelling ontvangt elke deelnemer een schriftelijke bevestiging van de ingezonden kandidatuur. HCNKempen heeft het recht elke deelnemer uit te sluiten indien blijkt dat de geleverde informatie niet correct is. Inschrijvingen die na 10 juni 2018 binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen.

  Jury: Samenstelling: stuurgroep Health & Care Network Kempen

  De jury selecteert uit alle kandidaatsdossiers een shortlist van kandidaten die het best voldoen aan de hoger vermelde criteria. Deze jury heeft het recht de correctheid van de verstrekte gegevens te controleren of te laten controleren. De jury kan aanvullende informatie vragen of laten vragen aan de deelnemer of aan andere instellingen belast met de registratie van bedrijfsgegevens. Na deze jurering zullen de geselecteerde kandidaten voorgesteld worden via de website van HCNKempen aan de hand van een filmpje. De opnames van dit filmpje vinden begin juli plaats. De genomineerden zullen op eigen initiatief, maar zonder financiële middelen te besteden, campagne voeren om de publieksstemmen binnen te slepen. Selectie van de winnaar: 50% door publieksstemming en 50% door de jury. Bij ex-aequo heeft is de stem van de jury doorslaggevend. De winnaar van de Zorginnovatieprijs Kempen wordt bekend gemaakt op het Health & Care Network event op 25 september 2018. De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk en niet voor enig verhaal vatbaar. De jury is geen verantwoording verschuldigd ten aanzien van haar beslissingen.

  Privacy: In het kader van de wedstrijd worden er door HCNKempen persoonsgegevens verwerkt. Deze persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Elke deelnemer heeft het recht om opgeslagen informatie over hem/haar te raadplegen en te laten wijzigen of te wissen. Kandidaten kunnen hiervoor mailen naar ellen.vanhoof@thomasmore.be. HCNKempen verklaart te werken conform de verordening van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank: HCNKempen behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten, in te trekken of te wijzigen indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of in geval van overmacht, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de kandidaten. Bij een wijziging van de voorwaarden zal een aangepaste versie van deze voorwaarden zo snel mogelijk op de website worden geplaatst en vanaf dat moment van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht. In geval van een geschil dat niet minnelijk geregeld kan worden, zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

  Zorg, innovatie, samenwerking en regio Kempen staan centraal! HCNKempen versterkt ondernemerschap en samenwerkingen in het domein van health & care met als doel zorginnovatie een boost te geven.

  Wij zijn ervan overtuigd dat een sterke samenwerking tussen het innovatief ondernemerschap, kennisinstellingen en de zorg- en welzijnssector zal leiden tot een future-proof, kwaliteitsvolle health & care in de Kempen en bij uitbreiding Vlaanderen en Europa.

  Logo health and care network kempen

  23 april 2018

  Opening inschrijving Zorginnovatieprijs Kempen 2018

  10 juni 2018

  Sluiting inschrijvingen Zorginnovatieprijs Kempen 2018

  Eind juni 2018

  Bekendmaking shortlist genomineerden

  25 september 2018

  Uitreiking Zorginnovatieprijs 2018

  Winnaar & Genomineerden Zorginnovatieprijs Kempen 2018

  Winnaar:

  Digitale Woonassistent

  Digitale Woonassistent LogoDigitale Woonassistent is een innovatief digitaal secretariaat dat gespecialiseerd is in wonen, diensten & zorg dat ingezet kan worden in assistentiewoningen, appartementen en bij mensen thuis. Bovendien kunnen ook vastgoedontwikkelaars, syndici, techniekers, thuisverpleegkundigen en dienstenchequemedewerkers beroep doen op de software & applicatie van DWA op maat van een residentie..

  Digitale Woonassistent wil alle vragen rond wonen, diensten en zorg registreren en opvolgen met behulp van een gespecialiseerd callcenter.

  Genomineerde 2

  Entusia

  Entusia LogoEntusia maakt sexy, kwalitatief én uitwasbaar ondergoed voor personen met licht urineverlies.

  De slips van Entusia worden gemaakt met een nieuw soort vezel, die zorgt voor een verbeterde absorptie. Elke slip bevat een dunne voering – een pad – die in de slip is verwerkt. Deze pad neemt heel snel urine op. De slips van Entusia zijn wasbaar en dus herbruikbaar. De antibacteriële behandeling van de pad vermindert de kans op infecties en neutraliseert geurtjes.

  Genomineerde 3

  Memoride

  Memoride LogoMet Memoride ontwikkelde Activ84Health een technologie die het voor gebruikers mogelijk maakt om fysiek en cognitief actief te blijven vanuit het comfort en de veiligheid van een binnenhuisomgeving. Memoride gebruikt hiervoor Google Streetview beelden om ouderen de mogelijkheid te geven om de buurt te ontdekken waar ze vroeger woonden of op vakantie gingen. Ouderen kunnen op zoek gaan naar specifieke, persoonsgebonden herinneringen en zo letterlijk door hun verleden fietsen.

  Genomineerde 4

  Tops-Versterkende Maaltijden met aangepaste textuur

  Tops LogoTOPS-Versterkende Maaltijden zijn complete maaltijden, speciaal ontwikkeld voor mensen die moeilijk kunnen slikken en kauwen. Het revolutionaire van deze, met verse ingrediënten bereide, smaakvolle maaltijden is dat ze ondervoeding effectief aanpakken.

  De Winnaar…

  • heeft een maatschappelijke zetel in de Kempen
  • is innovatief
  • kan zowel een ondernemer, zorg-of welzijnsorganisatie, kennisinstelling of stad/gemeente zijn
  • heeft een innovatie (dienst, product, proces of concept) voor de zorg ontwikkeld. De implementatie van deze innovatie is reeds gestart
  • sluit samenwerkingsverbanden. Samenwerking tussen profit en non-profit een extra troef