Welgerust: een multidisciplinaire aanpak voor slaapstoornissen

By October 7, 2019 Nieuws

Slaapstoornissen vormen een belangrijk probleem in onze maatschappij waarvan de (economische) gevolgen onderschat worden. Wat vandaag ontbreekt zijn evidence-based richtlijnen voor preventie van slaapstoornissen. In het huidige preventiebeleid komt een systematische bevraging over slaap nog niet voor. De diagnose van slaapstoornissen gebeurt nu meestal bij de huisarts of in een gespecialiseerd slaapcentrum. Toch zijn er ook ambulante systemen op de markt waarbij slaaponderzoek thuis kan gebeuren. Daarnaast kunnen burgers zelf hun slaappatroon monitoren en beter inzicht krijgen in de slaapkwaliteit. Een “blended care” benadering met advies van zorgverleners én technologische hulpmiddelen kan ondersteuning bieden voor zelfmanagement. Het preventiecentrum van Turnhout in samenwerking met huisartsen, apothekers, het algemeen ziekenhuis en LiCalab lanceerden een oproep voor bedrijven om een antwoord te bieden. Partners uit zorg en bedrijfsleven slaan de handen in elkaar.

Leave a Reply