Synapps: een webapplicatie ontwikkeld voor en door CVA-patiënten

By April 1, 2021 Nieuws

In maart 2020 startte AZ Geel het project Synapps: een webapplicatie voor CVA-patiënten. De dienst neurologie van AZ Geel voelde sterk de nood om patiënten een betere opvolgzorg te geven o.w.v. steeds kortere opnames, langere wachtlijsten en de veelheid van informatie die op patiënten afkomt.

Dit zijn de belangrijkste conclusies:

  • De digitale vaardigheden, zoals het raadplegen van een website, blijven een uitdaging bij de doelgroep van CVA-patiënten. Maar zelfs bij deze moeilijkere patiëntengroep is een webapplicatie nuttig.
  • Patiënten en mantelzorgers leverden hun bijdrage voor de ontwikkeling van de structuur, het taalgebruik en het grafische ontwerp. Patiënten en zorgverleners gaven ideeën over hoe dergelijke webapplicatie in de opvolging van patiënten gebruikt kan worden. Ze gaven nog andere behoeftes aan zoals de nood aan lotgenotencontact en de uitbreiding van Synapps naar andere patiëntengroepen.
  • Synapps komt tegemoet aan de behoefte van patiënten en hun mantelzorgers om betrouwbare informatie te kunnen raadplegen op een moment dat het voor de patiënt past. Patiënten kunnen via het Synapss-platform een vraag stellen aan de dienst Neurologie. Hierdoor komt er een betere opvolging en een sterkere band tussen patiënt en arts.

LiCalab organiseerde co-creaties, een indiviuele gebruikerstest en een live test om de ervaringen van patiënten en zorgverleners mee te nemen in de ontwikkeling van het platform.
De Vereniging Huisartsenkringen Zuiderkempen dacht mee na over welke informatie best weergegeven wordt in de applicatie en of deze inhoudelijk correct en duidelijk is. Ook bekeken zij de rol van de huisarts in dit project en het totaalbeeld.
Het Sociaal Huis keek vooral naar de noden van de meest kwetsbare mensen.

De dienst Neurologie zal Synapps verder blijven gebruiken en de mogelijkheden nagaan om dit project verder uit te breiden.

Leave a Reply