SAVE THE DATE – Age Tech Works 5/11/2019

By August 26, 2019 Nieuws

English version below

In theater De Maagd in Bergen op Zoom vindt dinsdag 5 november het congres  ‘Age Tech Works’ plaats. Tijdens dit congres belichten we de nieuwste inzichten en ervaringen rond de inzet van moderne technologie in de ouderenzorg.

Programma
In de plenaire ochtendsessie* en diverse workshopstijdens het middagprogramma proberen we antwoorden te vinden op vragen als:

  • Hoe organiseren we betrokkenheid, kennis en kunde van medewerkers in de zorg bij de ontwikkeling en toepassing van zinvolle nieuwe technieken?
  • Maakt het inzetten van hightech oplossingen het beroep van zorgmedewerker interessanter en daardoor aantrekkelijker en leidt dat tot meer tevredenheid?
  • Is het ethisch om ouderen te verplichten een heup-airbag te dragen zodat daarmee het aantal heupoperaties en de daarbij behorende kosten fors kunnen worden gereduceerd?
  • Hoe bekostigen we moderne intramurale huisvesting, inclusief slimme technische oplossingen?

Naar verwachting wordt het plenaire ochtendprogramma bijgewoond door onder andere de minister van Ouderenzorg en zullen een aantal kleine bedrijven vraag en aanbod rond hun productontwikkeling onder de aandacht brengen.

Aanmelden
U kunt zich vanaf begin september aanmelden. Aarzel niet, laat u inspireren en zoek actief mee naar technologische oplossingen in de ouderenzorg.

 

(*) Met het oog op het internationale karakter van het congres zal het ochtendprogramma in het Engels plaatsvinden. De parallelsessies in de namiddag zijn grotendeels in het Nederlands


 

In theatre De Maagd in Bergen op Zoom, the conference ‘Age Tech Works’ will take place on  Tuesday 5th of November. During this conference, we will illuminate the newest insights and experiences concerning the use of modern technology in elderly care.

Program
During the plenary morning program and the diverse workshops in the afternoon, we’ll aim to answer questions such as:

  • How should we organise involvement, knowledge and expertise of healthcare workers in developing and applying useful new techniques?
  • Will the inclusion of high-tech solutions make the profession of a healthcare worker more interesting and therefore, more attractive, resulting in more satisfaction?
  • Is it ethically accepted to oblige elderly to wear a hip-airbag to reduce the number of hip surgeries in order the reduce the corresponding costs drastically?
  • How can we afford modern nursing home dwellings, including smart technological solutions?
  • It is expected that the plenary morning program will be attended by, among others, the minister of Elderly care.

 

Besides that, a number of small companies will draw attention to the supply and demand of their product development, including providing additional information at their booth.

With a view to the international nature of the conference, the morning program of the conference will be English spoken. Some of the parallel sessions in the afternoon will be Dutch spoken.

Registration
Registration will start at the beginning of September. Do not hesitate, get inspired and actively search with us for technological solutions in the elderly care.

Leave a Reply