Projectoproep Extended Reality

By August 26, 2019 Nieuws

De technologie voor Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) en Mixed Reality (MR), samen ook gekend als eXtended Reality (XR), is ondertussen vrij matuur. Toepassingen blijven echter nog beperkt omdat het moeilijk is om het economisch en/of maatschappelijk potentieel en de ‘return on investment’ in te schatten. Deze oproep wil bedrijven en ook andere organisaties de kans bieden om de toepassingsmogelijkheden van de technologie grondig te verkennen.

De XR-toepassingen kunnen zich richten op alle aspecten van bedrijfsvoering: HR en personeelswerving, levenslang leren, (langer) kwaliteitsvol werken, marketing, sales, opleiding, productie, productontwikkeling, kwaliteitszorg, onderhoud, … Maar ook nauw aansluitende technologieën (bv. immersieve video, serious games, …) en maatschappelijke toepassingen kunnen in aanmerking komen.

We ondersteunen projecten die als eindresultaat een ‘Proof of Concept’ (PoC) opleveren, die de al dan niet inzetbaarheid van XR-technologie onderzoekt voor een specifieke toepassing. Daarnaast analyseert het project de concrete voortzetting na afloop (kosten, baten, doelgroep => de ‘business case’). De projecten beogen een samenwerking tussen de potentiële klant = de XR-opdrachtgever(s), en XR-aanbieders.

Contacteer VLAIO via xr@vlaio.be bij twijfel over de inpasbaarheid van jouw project in deze oproep.

Deadline

De deadline voor het indienen van de van de subsidieaanvraag is 30 augustus 2019 om 12 uur. Alle projecten die later worden ingediend, worden niet weerhouden.
Het indienen gebeurt digitaal via de roze knop bovenaan de webpagina van VLAIO.

Meer info vind je hier

Leave a Reply