MODEM, onafhankelijk expertnetwerk voor innovatieve ondersteunende technologie, maakt vormingen najaar bekend

By October 4, 2019 Nieuws

Modem is een onafhankelijk expertnetwerk voor innovatieve ondersteunende technologie dat maximale participatie beoogt voor iedereen met een beperking. De expert zoekt samen met de cliënt naar een individuele oplossing om mogelijkheden om te schrijven, spreken en bedienen van toestellen uit te breiden. Modem organiseert ook vormingen over verschillende onderwerpen om de  levenskwaliteit van mensen met een verstandelijke beperking te versterken door communicatie. De eerstkomende vorming vindt plaats op 26 november.

Meer info: https://www.modemadvies.be/bijscholingen.html

 

Leave a Reply