Onderzoek naar acceptatie van de mobiele zorgwoning als alternatieve woonvorm

Het concept van de mobiele zorgwoning is nog nieuw. Een mobiele zorgwoning kan geplaatst worden in de tuin van de mantelzorger of in de buurt van een woonzorgcentrum. In opdracht van Ecohuis exploreert LiCalab de mogelijkheden van deze woonvorm met verschillende leeftijdsgroepen: senioren, medioren en jongeren.