Inspiratiesessie ‘Anders en beter innoveren, de zorg transformeren

By June 10, 2019 Nieuws

Op 7 juni verzamelden een vijftigtal deelnemers bij het REVAlution Center te Herentals voor de inspiratiesessie “Anders en beter innoveren, de zorg transformeren”. Dit netwerkevent was een samenwerking tussen Health & Care Network Kempen, Voka – KvK Mechelen-Kempen, Voka Health Community, AZ Herentals, het REVAlution Center, Mobilab & Care (Thomas More),

Tijdens de inspiratiesessie stelde Pieter Van Herck (Voka) de paper “Anders en beter innoveren – De zorg transformeren” voor. Hoe houden we de zorg goed, innovatief en toegankelijk? Hoe kan het anders en beter? Welke zijn de hefbomen om te veranderen? De paper kwam tot stand in samenwerking met kenniscentra, innovatieplatformen, sectorfederaties, zorgactoren, industrie en zorggebruikers. De focus ligt op zorginnovatie als één van de belangrijkste sleutels en geeft 12 aanbevelingen voor een werkelijke paradigmashift.

Kirsten Verwimp, zorgmanager, en Sofie Peeters, apotheker, van AZ Herentals lichtten toe hoe zij in het ziekenhuis aan de slag gaan met vernieuwing. De deelname aan het Innovatiescout-programma van het Health&Care Netwerk motiveerde hen om na te denken over het innovatietraject.  Het mondde uit in een beleidsplan met engagement van alle betrokken partijen. In dit kader startte AZ Herentals een aantal concrete projecten zoals een kennismonitor voor kwetsbare ouderen, het traceerbaar maken van implantaten en ander materiaal, een traject om medicatie beter op te volgen… Ook werkdruk en emotioneel en lichamelijk welzijn van medewerkers wordt grondig geëvalueerd. Waar nodig zet AZ Herentals hiervoor extra ondersteuningsmateriaal in, al dan niet technologisch. Daarnaast versterken strategische (transmurale) samenwerkingsverbanden de werking.

Griet De Ceuster gaf tekst en uitleg bij het veranderingstraject van het REVAlution Center. Onder begeleiding van Lieven De Maesschalck (Thomas More) kregen deelnemers de gelegenheid om het postrevalidatiecentrum REVAlution te bezoeken waar therapie, technologie en onderzoek verbonden worden.

Hierna was er nog uitgebreid de gelegenheid om te netwerken.

Meer weten over de paper “Anders en beter innoveren – de zorg transformeren”? Klik hier.

Leave a Reply