Innovatieprogramma #HCNKempen

By October 5, 2018 Nieuws

Health & Care Network Kempen heeft een innovatieprogramma op maat van de regio klaargestoomd. Met de uitwerking van drie strategische doelstellingen zetten we de regio Kempen op de internationale kaart als zorginnovatieregio. Dit innovatieprogramma wordt gefinancierd door Europa (EFRO).

We informeren en inspireren Kempense KMO’s om te ontwikkelen voor noden in de zorg via matchmaking, ervaringsstages voor bedrijven in de zorg, analyse van het zorgecosysteem, opschalen, contact en co-creatie met eindgebruikers, validatie en testen van de inpasbaarheid in het zorglandschap.

We ondersteunen KMO’s met focus op zorg om internationaal te ondernemen. Zorgproeftuin LiCalab zal KMO’s begeleiden, complementair aan FIT, om op te schalen naar het buitenland. Het internationaal netwerk van LiCalab laat toe om de zorg-en gebruikerscontext van specifieke producten of diensten in het buitenland te verkennen.

We versterken het ondernemerschap en de innovatiecultuur in zorgorganisaties: we vertalen het “Innovation Scout Programme”, dat succes boekt in de UK (Liverpool) naar de Vlaamse context. Dit programma werd ontwikkeld om de juiste randvoorwaarden en culturele verandering te creëren die nodig is om gevalideerde innovaties sneller en systematischer te implementeren in de zorg. Een vlotte marktadoptie is ook in Vlaanderen een reële uitdaging. De implementatie van innovaties in het zorgproces gaat traag, waardoor ondernemers aarzelen om te innoveren voor de zorgsector. Met dit hands-on trainingsprogramma willen we 20 medewerkers uit zorgorganisaties ondersteunen om een concreet innovatief project te implementeren in zijn/haar organisatie.

Met dit EFRO-project ondersteunen we twee belangrijke actoren in het zorgecosysteemn nl. KMO’s en zorginstellingen, met oog op een versnelde uitbouw van de zorgeconomie in de Kempen. Het innovatieprogramma schept de juiste randvoorwaarden en ondersteuning om in de toekomst nieuwe/vernieuwende projecten en actoren aan te trekken naar de regio.

Meer informatie over dit innovatieprogramma vind je binnenkort op onze website.

Leave a Reply