eMen genomineerd voor Regiostars-award

By October 4, 2019 Nieuws

Elk jaar hebben bijna 165 miljoen mensen in de EU te maken met een geestelijke gezondheidsprobleem zoals depressie of angst. Het gaat om 38% van de mensen in de EU. Geestelijke gezondheidsproblemen vormen een groeiende economische en sociale last voor de samenleving, die 20% van de ziektelast voor haar rekening neemt.

De integratie van e-mental health technologie in de geestelijke gezondheidszorg is een uitdaging en vereist een multidisciplinaire aanpak en grensoverschrijdende samenwerking. Er zijn ook grote regionale verschillen in gebruik van professionele e-health-toepassingen in ggz. Bij de start van het eMEN-project in 2016 bedroeg het gemiddelde gebruik in Nederland, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, het Verenigd Koninkrijk, België en Ierland 8%. Dit is laag in vergelijking met andere gezondheidszorgsectoren.

eMEN streeft ernaar om het gemiddelde gebruik te verhogen van 8% naar 15% en draagt dus rechtstreeks bij tot de economische prestaties en het innovatievermogen van Noordwest-Europa: verlaging van de kosten van de gezondheidszorg, betere zorg en toegang tot preventie en behandeling, en een grotere groei van kleine en middelgrote ondernemingen binnen e-Gezondheidszorg.

Om het gebruik te vergroten, zetten particuliere en publieke partners een Europees samenwerkingsplatform op.

Enlgish version here.

Leave a Reply