De Kempen ontcijferd

By November 27, 2018 Nieuws

Op 22 november 2018 stelde het Streekplatform Kempen de resultaten voor van zijn sociaaleconomische analyse. Het rapport ontleedt het Kempense sociaal-economische landschap in al zijn aspecten en wordt uitgebreid geduid met kaarten, figuren en tabellen. 9 domeinen komen aan bod: demografie, inkomen en welvaart, economie en ondernemen, arbeidsmarkt, zorg, mobiliteit, klimaat en milieu. Regionale evoluties worden in beeld gebracht en de Kempen wordt vergeleken met 13 andere streekwerkingen in Vlaanderen.

“Dit rapport geeft een gedetailleerd zicht op onze regio. Het is een objectieve basis om de sociaaleconomische ontwikkeling van onze regio in te schatten en te beoordelen. Op basis van de vaststellingen zullen we een nieuwe streekvisie en actieprogramma 2019-2021 opmaken.” Ward Kennes, voorzitter Streekplatform Kempen

Domein Zorg – opletten met ondercapaciteit in het zorgaanbod

Op het gebied van zorgbehoevendheid zijn we gemiddeld in Vlaanderen. Toch als we kijken naar het aantal dossiers in de Vlaamse zorgverzekering (inmiddels Vlaamse sociale bescherming). In 2016 zijn er 18.384 lopende dossier van Kempenaren die o.w.v. zwaar hulpbehoevendheid ondersteuning krijgen. 10,11% van de Kempenaren heeft een statuut chronische aandoeningen. En in 2017 had bijna 1 op 5 Kempenaren een erkenning als persoon met een handicap.

Een aantal sectoren heeft te kampen met ondercapaciteit in vergelijking met Vlaanderen. Zo is er per 100 80-plussers slechts 14,3 woongelegenheden in een woonzorgcentrum (cijfers 2017). Dit is een stevig stuk onder het Vlaamse gemiddelde van 20 woongelegenheden per 100 80-plussers. Ook voor de allerkleinsten is het zorgaanbod in de Kempen niet goed uitgebouwd. Slechts 40% van de 0 tot 2-jarigen heeft een plaats in de kinderopvang. Dit is ruim onder de Vlaamse doelstelling. Ook de Kempense ziekenhuizen hebben een beperkte invullingsgraad. Voor vrijwel alle specialisaties scoren we onder het Vlaamse gemiddelde, met uitzondering van materniteit en palliatieve verzorging.

De tekorten in het aanbod aan geestelijke gezondheidszorg worden scherp duidelijk in de wachtlijsten bij het CGG Kempen. Voor cliënten verslavingszorg is er een wachttijd van 259 dagen bij 75% van de cliënten. Een ander uitschieter betreft de wachtlijsten voor volwassenzorg. 75% van de cliënten heeft een wachttijd van 455 dagen van intake tot behandeling, het hoogste in Vlaanderen.

Lees hier het volledige rapport.

Leave a Reply