Careheart Kempen: experimenteerruimte voor innovatie in zorg en welzijn

By June 30, 2020 Nieuws

‘Careheart Kempen’ gaat voor de Kempen als vooraanstaande zorg- en welzijnsregio met (regelluwe) experimenteerruimte voor innovatie. We zetten in op nieuwe zorgvormen, zorgtechnologie en vernieuwende samenwerkingsverbanden voor geïntegreerde zorg en welzijn. Pilootprojecten krijgen vorm in co-creatie met partners. LiCalab ondersteunt voor testing en validatie waar nodig. Het Health & Care Network Kempen verbindt de acties en resultaten van Careheart met haar andere acties.Meer weten? Bekijk de video van Careheart Kempen.

Einde 2019 kwamen 85 Kempenbelievers samen om te brainstormen over de toekomst van de Kempen. Ondernemers, politici, mensen uit publieke sector, onderwijs, kennisinstellingen, cultuursector, natuur, zorg- en welzijnsorganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties… gingen samen aan de slag met de maatschappelijke opgaven waar de regio voor staat. De centrale startvraag: hoe in 2030 samen wonen, werken en leven in de Kempen op een manier die bijdraagt aan duurzame welvaart en welzijn? De brainstorm resulteerde in 11 hefboomprojecten: het ‘Kempenpact2030’, onze afspraak met de toekomst.

Het spreekt voor zich dat zorg hierin een belangrijke rol speelt. Met ‘Careheart Kempen’ gaan we voor de Kempen als experimentele zorg- en welzijnsregio: een (regelluwe) experimenteerruimte voor innovatie in zorg en welzijn. We zetten in op nieuwe zorgvormen, zorgtechnologie en vernieuwende samenwerkingsverbanden.

Careheart zal pilootprojecten uitvoeren in functie van het grotere geheel ‘Kempen’.
In alle projecten stellen we de eindgebruiker centraal. Daarnaast hebben we aandacht voor IMPACT, op het vlak van gezondheid en levenskwaliteit, economisch en sociaal.

Sinds januari mogen we de Kempen alvast een ‘Reference Site for Active & Healthy Ageing‘ noemen. Als referentieregio met ervaren zorgproeftuin LiCalab, zijn we aantrekkelijk voor buitenlandse partners.

Careheart vertrekt vanuit drie thema’s:

  1. Goede zorg thuis, ook na ziekenhuisopname, waarbij burgers hun gezondheid of zorgtraject zelf thuis kunnen opvolgen, door geïntegreerde samenwerking en met inzet van technologie.
  2.  Intergenerationele uitwisseling: jongeren en ouderen leren van elkaar en dragen zorg voor elkaar
  3. Laagdrempelige toegang tot welzijn en zorg voor iedereen.

Samen met partners geven we de pilootprojecten momenteel vorm. We houden je op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Heb je vragen of ideeën of wil je aansluiten bij projecten, contacteer dan Ingrid Adriaensen (LiCalab), Ellen Vanhoof (coördinator van het Health&Care Netwerk Kempen) of Jef Pelgrims.

 

Leave a Reply