Care2Adapt start met 35 deelnemers

By November 15, 2021 Nieuws

Het groeiende personeelstekort is een van de grootste uitdagingen waar de Vlaamse en Nederlandse zorgsectoren voor staan. Innovaties zijn een sleutel tot de oplossing. Dat vraagt om een verandering in de organisatie en dat is bij veel zorgorganisaties een uitdaging op zich. Met name het implementeren en opschalen van innovaties en het wendbaar houden van de zorgorganisatie is een vraagstuk waar veel organisaties mee stoeien. Het Care2Adapt-opleidingsprogramma speelt in op deze behoefte. Vanaf 17 en 18 november worden een jaar lang 35 medewerkers van Vlaamse en Nederlandse zorgorganisaties opgeleid om ervoor te zorgen dat de zo nodige innovaties ook in de praktijk duurzaam worden geïmplementeerd en opgeschaald. Hiermee kunnen zij hun organisatie fundamenteel en toekomstgericht versterken.

Voor het Care2Adapt-programma hebben zich in totaal 35 zorgprofessionals uit Vlaanderen en Nederland opgegeven. Zij zijn werkzaam in uiteenlopende zorgbranches, zoals ziekenhuizen, ziekenfondsen, eerstelijnszorg, kinderzorg en gezinsondersteuning, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, thuiszorg, woonzorgcentra en welzijn. Allemaal hebben zij affiniteit met innovaties en zijn zij gedreven om deze goed in hun organisatie in te voeren. Vanuit Nederland zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: Bravis ziekenhuis, GGZ Oost Brabant, GGZ Westelijk Noord-Brabant, Tragel, TWB Thuiszorg met aandacht, SDW, PoZoB, Surplus, SVRZ, tanteLouise, WijZijn Traverse Groep en Alliance Healthcare.

Opleidingsprogramma
Een jaar lang krijgen de deelnemers een praktijkgericht en grensoverschrijdend coachings- en opleidingsproject aangeboden. In het programma worden opleidingsdagen afgewisseld met inspiratiebezoeken, waarbij ook hun bestuurders aansluiten. Bovendien gaan de deelnemers zelf met hun collega’s in hun eigen organisatie aan de slag met een concreet implementatieproject.
Het programma wordt geopend op 17 en 18 november 2021 met een start-tweedaagse. De afsluiting is op 24 november 2022.

Kijk voor meer informatie op www.care2adapt.eu

Het Care2Adapt-project is één van de projecten die gefinancierd worden binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. Hiervoor werd door een partnerschap van Vlaanderen en Nederland en de 5 Vlaamse en de 3 zuidelijke Nederlandse provincies een programma ontwikkeld om te investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei. Meer info: www.grensregio.eu

Leave a Reply