BIBOPP is een online tool (webapplicatie) voor een preventief, lokaal gezondheidsbeleid. Op basis van de Gezondheidsgids van Domus Medica (GGDM) wordt voor de Kempenaren een persoonlijk en dynamisch preventieplan uitgerold. Bovendien wordt samen met de tool een dataplatform geïmplementeerd dat de verdere uitbouw van een duurzame zorgeconomie in de Kempen ondersteunt.