https://www.youtube.com/watch?v=6m4sT7OBNGE

healthcarenetwork-kempen-icon

Het Health & Care Network Kempen versterkt het ondernemerschap en samenwerkingen in het domein van health & care met als doel zorginnovatie een boost te geven en internationaal op de kaart te zetten. Met één luide en krachtige stem vertegenwoordigen we de Kempense belangen en maken we de regio aantrekkelijk voor health & care activiteiten, nationaal en internationaal.

peter-bellens
Peter Bellens

Woordvoerder Overheid
(Gedeputeerde bij provincie Antwerpen)

Renilde Craps
Renilde Craps

Woordvoerster Ondernemerschap
(Gedelegeerd bestuurder VOKA Kempen)

Rudy Van Ballaer
Rudy Van Ballaer

Woordvoerder Zorgsector
(Directeur AZ Herentals)

Zeggen dat er flink wat uitdagingen op het gebied van zorg en welzijn op ons afkomen, is een open deur intrappen. De health & care sector is in volle transformatie waarbij het ondernemerschap sterk aan belang wint. Een veelheid aan innovaties ontwikkelen zich in de Kempen, bijvoorbeeld rond gepersonaliseerde zorg, revalidatietechnologie, langer thuis wonen, e-health, big data enz… We hebben in de regio zeer veel troeven: unieke know-how in onze kennisinstellingen,

talentvolle ondernemers en een vooruitstrevende zorg en welzijnssector. Met het Health & Care Network Kempen bundelen we de krachten om de vernieuwingen in de sector te stimuleren en de kansen op succes te verhogen. Wij zijn ervan overtuigd dat een sterke samenwerking tussen het innovatief ondernemerschap, kennisinstellingen en de zorg- en welzijnssector zal leiden tot een future-proof, kwaliteitsvolle health & care in de Kempen en bij uitbreiding Vlaanderen en Europa.

Samen ideeën delen & bespreken
in onze Linkedin groep?

Word lid!

Het Health&Care Network Kempen verbindt vertegenwoordigers uit de zorgsector, ondernemers, het onderwijs, de kennisinstellingen en de politiek.

Het netwerk werkt op 6 domeinen

Testing & validatie Proeftuinomgeving

Om een nieuw product, dienst of concept te valoriseren is het belangrijk om bij de ontwikkeling de eindgebruiker centraal te zetten en wensen en behoeften te definiëren in cocreatie. Een proeftuin slaat de brug tussen diverse sectoren. Voor een zorgproeftuin is dat tussen gebruikers (patiënten, artsen, ziekenhuisen, verpleegkundigen, verzorgenden…) ondernemers, kennisinstellingen en overheden. // Bezoek LiCalab

Gezamenlijke voorzieningen en dienstverlening

Organisaties, bedrijven en instellingen bundelen hun krachten en expertise om hun interne processen efficiënter te maken, kosten te besparen en samen op een efficiënte wijze te beantwoorden aan de zorgbehoeftes van burgers en patiënten. We denken hierbij aan samenaankopen of het opzetten van samenwerkingen rond IT (big data/e-health). // Lees hier de voorwaarden van het dossier incontinentiemateriaal (pdf).

Opschaling van innovatie naar de consumentenmarkt

Innovatieve producten en diensten moeten na het ontwikkeltraject hun weg vinden naar de consument-eindgebruiker. Opschalen betekent een afzetmarkt vinden die voldoende groot is om rendabel te zijn. Vaak zijn er allerlei obstakels (aanbestedingsregelgeving, zorgcontexten, wetgeving). Het netwerk wil ondernemers tijdens hun innovatietraject goed begeleiden om de marktintroductie te verbeteren. // Bezoek CrossCare

(Innovatieve) financierings-instrumenten

Innoveren kost geld en houdt risico’s in. Mensen en middelen moeten vrijgemaakt worden om nieuwe oplossingen te ontwikkelen, te testen en in de markt te zetten. Het netwerk zal health & care ondernemers op maat expertise aanreiken in de zoektocht naar financiering in alle fasen van het innovatieproces

Samenwerking onderwijs en arbeidsmarkt

Onderwijs en arbeidsmarkt werken best in een vroeg stadium samen zodat de zorgprofessionals van morgen kennismaken met zorginnovatie. Zo zijn zij optimaal voorbereid op een toekomstige carrière. Dit voorkomt ook een mismatch tussen opleiding en de arbeidsmarkt. // Bezoek Zorgtalent – KAZIDigitale tool onderwijs – ondernemen

Attractieve innovatieregio

Een uitgebreid netwerk van zorgprofessionals, kennisinstellingen en onderwijs dat goed samenwerkt is cruciaal om zorginnovaties te laten slagen. Het netwerk organiseert ontmoetingen en stimuleert netwerken met het oog op innovatie. Een andere piste die verkend wordt is het opstarten van een business club voor expats.

Nieuws

Bekijk al het nieuws in ons archief of schrijf in op onze nieuwsbrief

#ZorgTechWerkt – Matchmaking zorgtechnologie 8 maart 2018

| Nieuws | No Comments
Nieuwe technologie in de zorg kan mede een oplossing bieden voor de veranderende zorgvragen. Op donderdag 8 maart organiseerde LiCalab in samenwerking met tal van partners het Matchmakingevent Zorgtechnologie. 70…

Infosessie subsidiekanalen 15 mei 2018

| Nieuws | No Comments
Ben jij op zoek naar financiering voor je innovatief zorgproject? Krijg een antwoord op al je vragen over de financiering van jouw project. Wij geven je een overzicht van de…

You never walk alone… in health innovation

| Nieuws | No Comments
We blikken terug op een inspirerende fieldtrip naar Liverpool. Samen met een delegatie health innovators uit Nederland, Hongarije en Portugal en partners van HCNKempen: Ellen Vanhoof (coördinator HCNKempen), Kelly Verheyen…

Ergopraktijk.be genomineerd als Tech Student Startup of the Year

| Nieuws | No Comments
Ergopraktijk.be is een online platform dat ergotherapeuten, artsen & cliënten dichter bij elkaar brengt. Het werd ontwikkeld en getest door Kempense ergotherapeuten. Onder het motto “samen sterker” verenigt het platform…